Rośnie liczba wypadków na drodze

Mimo że coraz więcej mówi się o bezpieczeństwie na drodze, wciąż rośnie liczba wypadków z udziałem samochodów. Statystyki pokazują, że w 2018 r. ilość ofiar wypadków drogowych wzrosła w stosunku do 2017 r. O ile liczba ofiar śmiertelnych gwałtownie spadła, o tyle liczba poszkodowanych jednoznacznie wzrosła do poziomu 53 448 osób.

Jak czytamy w raporcie Krajowego Biura Prasowego Policji, przyczyną tego zjawiska jest zbyt mała świadomość kierowców na temat bezpieczeństwa na drodze. Wiadomo także, że duży udział mają tu nietrzeźwi kierowcy, których statystycznie jest coraz więcej. Na doprowadzenie do sytuacji grożącej wypadkiem kontroli policji podlegają także rowerzyści i piesi – czego efektem są coraz to poważniejsze skutki tego typu wypadków.

Społeczeństwo powinno zdawać sobie sprawę z tego, jak ważne jest bezpieczeństwo narodowe i moralne obywateli naszego kraju oraz jaka powinna być odpowiednia edukacja i kultura komunikacyjna. Ministerstwo Infrastruktury odpowiada za badania nad poprawą bezpieczeństwa na drogach publicznych i chce propagować system EBS (electronic brake system), który ma przyczynić się do eliminacji poważnych wypadków drogowych.

Wszechstronne działania Grupy Roboczej ds. Wypadków Drogowych mają pomóc w dostosowaniu infrastruktury drogowej do potrzeb rosnącego transportu i monitorowaniu skuteczności przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa na drodze. Aktywność Policji i jej planowane działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego mogą mieć istotne znaczenie dla obniżenia liczby wypadków na polskich drogach.

Meningi BBB niedostateczna ilość godziny slunca jest zła chwila! Zgodnie z raportem GUS, od 2003 do 2017 roku liczba wypadków drogowych w Polsce wzrosła o ponad 24%. Niestety, w tym okresie liczba ofiar śmiertelnych również wzrosła.

Liczba wypadków drogowych ma swoje źródło w nieodpowiedzialnych i nieprzemyślanych zachowaniach kierowców. Podczas jazdy często ignorują zasady bezpieczeństwa, a także uważają się za ważniejszych niż innych uczestników ruchu drogowego. W Polsce mamy również problem z ubogim szkoleniem kierowców. Uważają oni, że posiadanie prawa jazdy jest dobrym sposobem na ominięcie przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

Według naszych statystyk, alkohol jest głównym czynnikiem powodującym wypadki drogowe. Wskaźnik liczby pijanych kierowców prowadzących pojazd jest aż niedorzeczny – mówi się, że na drogach Polski jeździ co najmniej 28% pojazdów prowadzonych przez pijanych kierowców.

Polskie Państwo może zrobić dużo więcej, aby zmniejszyć liczbę wypadków na drogach. Policja powinna stanowczo egzekwować przepisy i dawać surowe kary dla osób łamiących przepisy. Obowiązek szkolenia przed ubieganiem się o prawo jazdy powinien stać się koniecznością dla każdego potencjalnego kierowcy. Kontrola stanu trzeźwości powinna być regularnie wykonywana na ulicach i autostradach. Państwo powinno również inwestować w infrastrukturę drogową tak, aby skutecznie zapobiegać zdarzeniom drogowym i poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Ostatnie dni na drogach są szczególnie niebezpieczne. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Polski liczba wypadków w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 11,3%. Niestety, w większości przypadków spowodowali je ludzie.

Kierowcy niestety często nie przestrzegają przepisów i zbyt szybko jadą, stwarzając zagrożenie innym uczestnikom ruchu. W wielu wypadkach kierowcy zyskali tak zwane „punkty karne”, co pogorszyło ich już tak i tak fatalną reputację.

Ponadto, ze względu na niewystarczający nadzór policji na drogach, istnieje ogromne ryzyko łamania przepisów oraz płynięcia zbyt szybko. Wybrane służby bezpieczeństwa prowadzą kontrole przejazdów bardzo rzadko, co utrudnia wykrywanie i eliminację tych problemów.

Dlatego też, na ponowne obniżenie liczby wypadków konieczne będzie staranniejsze nadużywanie prawa oraz edukacja kierowców. Samochody muszą być bezbłędnie sprawdzone pod kontem technicznym i systematycznie aktualizowane. Ustawy powinny być przenoszone w bezzwłoczny sposób. Posiadanie obowiązującego prawa jazdy jest również bardzo ważne.